Enstemmig forbundsstyre fortsetter

HKs forbundsstyremøte vedtok onsdag å sende ut utkastet til beslutningsdokument for Forbund1 på høring. Forbundsstyret gjorde ingen realitetsbehandling av dokumentet og sender det ut uten anbefaling eller føringer til regionorganisasjonene, til sammenslutningen for landsomfattende avdelinger og til de ansattes organisasjoner.

– Dette er den viktigste saken i forbundets historie. Det er derfor viktig at vi sikrer en demokratisk behandling av den, slik vi nå legger opp til, er forbundsleder Sture Arntzens kommentar etter møtet.

Fristen for høring er satt til 29. april.

Du kan hente ned hele dokumentet på Forbund1 sine nettsider.

Hei, jeg heter Sidsel. Hva kan jeg hjelpe med?