LOs utdanningsfond

LOs Utdanningsfond har som formål å støtte opplæringstiltak og kompetanseutvikling for medlemmer som har rettigheter i fondet. 14 LO-forbund har rettigheter i fondet.

Søknadsfrist for studieåret 2005 / 2006 er satt til 15. mai.

Medlemmer i HK som har rettigheter i fondet og dermed anledning til å søke er HK-medlemmer tilknyttet følgende overenskomster:

  • NHO Medieoverenskomsten
  • NHO Standardoverenskomsten
  • NHO Bensinoverenskomsten
  • NHO Luftfartsoverenskomsten
  • Overenskomst for Norsk Hydro ASA
  • Landsoverenskomsten med Landbrukets Arbeidsgiverforening

Du finner mer om søkeprosessen på LOs nettsider ved å klikke her.

Hei, jeg heter Sidsel. Hva kan jeg hjelpe med?