Forbund1 prosjektet legges på is

Styringsgruppa i Forbund1-prosjektet vedtok 3. mai 2005 at prosjektet legges på is. Forbundene er også enige om at det er nødvendig å utvikle et tett og nært samarbeid mellom forbundene, selv om sammenslåing ikke ble aktuelt i denne omgang.

De tre forbundene konstaterer at prosjektet gikk etter planen fram til tilbakemeldingsfristen på det organisasjonspolitiske debattheftet 1. april. Forbundene konstaterer imidlertid at prosessen ikke kan fortsette, blant annet på grunnlag av problemstillinger som ble synliggjort i det fremforhandlede beslutningsdokumentet som nylig ble sendt på høring i organisasjonene.

Selv om arbeidet med å videreføre prosessen for en organisatorisk samling ikke er mulig nå, er det helt nødvendig for forbundene å samarbeide tett framover på alle nivå.

Hei, jeg heter Sidsel. Hva kan jeg hjelpe med?