Pendlere må huske å stemme

Fra onsdag 10. august har det vært mulig å forhåndstemme. På valgdagen kan du utelukkende stemme i den kommunen du var bosatt i 31. mai 2005. Derfor bør du huske å forhåndsstemme.

Hvis du er bortreist på valgdagen, må du ha forhåndstemt for at din stemme skal bli hørt. Forhåndsstemme kan du gjøre i alle landets kommuner uavhengig av hvor du bor.

Dersom du bor i utlandet eller på Svalbard og Jan Mayen, kan du forhåndsstemme på norske utenriksstasjoner, hos særskilt oppnevnte stemmemottakere eller du kan brevstemme.

Stemmelokalene i kommunene er oftest på rådhuset, servicekontoret eller på biblioteket. Er du i tvil, kontakt kommunen.

Hvis du har flyttet fra en kommune til en annen i sommer, så må du stemme i den gamle kommunen din.  Hvis ikke det går, må du forhåndsstemme. Siste dag for forhåndstemming er fredag 9. september. Mer informasjon på de offisielle valgsidene på internett: www.valg.no

Hei, jeg heter Sidsel. Hva kan jeg hjelpe med?