SAS-saken berammet i Høyesterett

 

Det er nå klart at Høyesterett vil behandle SAS-saken 10. – 12. januar. Forhandlingene starter klokken 09.15.

Det er Handel og Kontor, Fellesforbundet og YS-forbundet Parat som skal møte i tredje og siste rettsinnstans på vegne av sine medlemmer i flyselskapet. Her vil HK på nytt få prøvd påstanden om at SAS´ oppkjøp av Braathens i 2001 er å betegne som en virksomhetsoverdragelse, og at de ansatte dermed skal stille med like rettigheter.

De tidligere ansatte i Braathens har verken fått med seg opparbeidet ansiennitet eller stillingsbrøker over i det SAS-eide selskapet SGS. Men slår Høyesterett fast at det foregikk en virksomhetsoverdragelse, skal de ansatte i de to selskapene behandles likt. Det er ikke tilfellet i dag.

Saksøkerne fra HK vil bli orientert gjennom eget brev fra forbundet.

Hei, jeg heter Sidsel. Hva kan jeg hjelpe med?