Politisk streik i Coop Norge

 

Det blir politisk streik i Coop Norge i morgen onsdag 1. mars fra klokken 11.00 11.15. De ansatte risikerer å miste sin styrerepresentasjon på tross av tidligere inngåtte avtaler.

Norske NKL, danske FDB og svenske KF dannet Coop Norden i 2001. Den gang ble det inngått en aksjonæravtale som gikk ut på at de ansatte i alle landene skulle være representert i styret.

Nå ønsker eierne å redusere styret fra 15 til 11 medlemmer. Etter hva HK erfarer for å gjøre styret "mer håndterlig". Konsekvensen er at de norske ansatte skal miste sin styreplass. De norske ansatte tilbys i stedet en varaplass fra de svenske ansatte.

Forslaget om redusert styresammensetning behandles i Coop NKLs representantskap onsdag 1. mars.

"Som tillitsvalgte reagerer vi kraftig på at et de mest prinsipielle kravene for å stemme for opprettelsen av Coop Norden i 2001 1 styremedlem fra hvert land i Coop Norden foreslås fjernet i Aksjonæravtalen.  En ordning som de tillitsvalgte forhandlet seg fram til i 2001." heter det i brevet til de ansatte med oppfordring om politisk streik.

Du kan laste ned aktuelle brev ved å klikke på linkene til høyre.

Kontaktperson ved spørsmål:
Bjørn Christensen, leder av LO utvalget i Coop Norge, telefon 99590048.

Hei, jeg heter Sidsel. Hva kan jeg hjelpe med?