Solidaritetskampanjer på norsk fra LabourStart

Labourstart har i flere år kjørt solidaritetskampanjer i samarbeid med fagbevegelse over hele verden. Nå har LabourStart startet med norskspråklig versjon av kampanjene.

LabourStart er en nettbasert tjeneste som vedlikeholdes av et globalt nettverk av faglige tillitsvalgte verden over. De frivillige bidrar med innhenting av informasjon og nyheter om hva som skjer innen fagbevegelsen. I tillegg samordnes og iverksettes ulike kampanjer for faglige rettigheter via internett.

Per i dag formidles faglige nyheter på 17 ulike språk. Nyheter innhentes daglig fra til sammen 350 frivillige bidragsytere. LabourStart has vært involvert i ulike internettrelaterte kampanjer I flere år. HK fikk blant annet støtte fra LabourStart under Ashland-streiken i Larvik i 2002.

Hei, jeg heter Sidsel. Hva kan jeg hjelpe med?