Yorkshireskolen 29. oktober 11. november 2006

Behovet for å kunne engelsk i faglig sammenheng bare vokser i forbindelse med den stadig økende internasjonaliseringen av arbeidslivet og globaliseringen av kapital

Grensen mellom privat og offentlig virksomhet utviskes kontinuerlig, slik at tillitsvalgte i nesten alle bransjer opplever samme behovet. I 2006 var etterspørselen etter Yorkshireskolen ble det satt opp to kurs av AOF!

Vi i ferd med å planlegge årets Yorkshireskole som går over 2 uker og  holdes 29. oktober 11. november 2006 i England.

Kurset er et tilbud til tillitsvalgte, fortrinnsvis på lokalt nivå, som i sin situasjon som tillitsvalgt opplever et behov for å kunne forstå og gjøre seg forstått på engelsk. Det kan være

tillitsvalgte i internasjonale konsern

tillitsvalgte på flerspråklige arbeidsplasser

tillitsvalgte på arbeidsplasser hvor engelsk er arbeidsspråk

tillitsvalgte som er engasjerte i internasjonalt arbeid

tillitsvalgte med en alminnelig interesse i globalisering og fagbevegelsens muligheter framover.

Målet med kurset er at deltakerne skal få:

Muntlig og skriftlig trening i engelsk språk

Økt ordforråd innenfor faglig og politisk engelsk

Kjennskap til engelsk fagbevegelse og den politiske situasjonen i England

Muligheten til å sammenlikne norske og engelske forhold

Oppleve et engelsk sosialt- og kulturelt miljø.

Det kreves at deltakerne har grunnleggende engelskkunnskaper og skal kunne delta i samtaler om dagligdagse emner. Det er ikke krav til forkunnskaper om fagbevegelsens spesifikke ordforråd eller til skriftlig formuleringsevne på engelsk.

Veilederne er fra AOF Norge, York Associates og Bradford Trade Union Study Centre.

Uke 1 foregår på språkskolen i York, hvor deltakerne får intensiv språkundervisning i små grupper. Vektlagt blir konversasjon og ord og uttrykk som er sentrale i fagbevegelsen. Deltakerne får trening i å presentere seg selv, sine organisasjoner og sitt arbeid. Det er lagt opp til møter med tillitsvalgte lokalt for å få trening i å gjennomføre samtaler/intervjuer med engelskspråklige kollegaer. I tillegg er det satt av tid til pararbeid. Hvert par jobber med et utvalgt emne som de forbereder under York­-uka gjennom selvstudier og stoffinnsamling.

Uke 2 er på et faglig studiesenter i Bradford. Her fordyper deltakerne seg i sine utvalgte emner gjennom feltarbeid i lokalmiljøet og intervjuer med lokale tillitsvalgte. Funnene blir sammenfattet i en rapport som presenteres skriftlig og muntlig. Deltakerne får veiledning men ingen direkte språkundervisning i løpet av denne uka.

Utenom undervisningen er det tilbud om frivillige kulturelle og sosiale arrangementer. Deltakerne bor i engelskspråklige hjem under oppholdet i York og på hotell i Bradford.

Veilederne sørger for at det er mulighet til å praktisere engelsk muntlig fra det første møtet på Gardermoen og gjennom hele oppholdet i England.

Søknadsfristen for skolen er satt til 28/4-2006.

Kjenner dere tillitsvalgte innenfor eget forbund som dere mener er i målgruppa, er det ikke noe bedre enn at dere selv oppmuntrer vedkommende til å søke eller tipse oss om navn.

Påmeldingsskjemaet finner du på www.aof.no eller [email protected]  

Har dere noen spørsmål, ta gjerne kontakt med Josephine Bakke, [email protected] eller Mike Barker, [email protected].

Hei, jeg heter Sidsel. Hva kan jeg hjelpe med?