Forhandlingsstart Luftfartsoverenskomsten

Det er forhandlingsstart mellom HK og NHO Luftfart om Luftfartsoverenskomsten i dag mandag 22. mai. Det er satt av to dager til forhandlingene.

Foran forhandlingene er blant annet lønn og fagbrevbestemmelser viktige krav.

Lønnskravet reises spesielt siden dette området har hatt en betydelig lavere lønnsutvikling i forhold til andre grupper siden 2002.

-I realiteten har vi her sett en kjøpekraftnedgang for mange av medlemmene våre, sier faglig sekretær Egil Chr. Bøckmann foran forhandlingene. Hovedkravet er altså høyere lønn.

HK ønsker også fagbrevbestemmelser inn i overenskomsten. Foran forhandlingene stiller HK med omfattende krav om regulering av dette. Kravet kommer som en følge av at stadig flere selskaper tar inn lærlinger.

Vi har i tillegg behov for noen avklaringer om arbeidstidsbestemmelser og lønnsforhandlingsbestemmelser. I tillegg har vi et par prinsipper i to tvistesaker som vi ønsker å bringe inn i forhandlingene. Vi håper å kunne løse dem på den måten, sier HKs forhandlingsleder Egil Chr. Bøckmann til HK-Nytt.

Det er satt av to dager til forhandlingene.

YS-forbundet Parat har tidligere brutt sine forhandlinger med Flyselskapenes Landsforening. Hovedgrunnen til bruddet er uenighet om økonomien. Her er det berammet mekling den 6. juni.

Hei, jeg heter Sidsel. Hva kan jeg hjelpe med?