HK anmelder Maxbo

Handel og Kontor i Norge (HK) har besluttet å anmelde MAXBO for brudd på Lov om helligdager og helligdagsfred. Bakgrunnen er at MAXBO har valgt å holde en av sine utsalgssteder som normalt er på 6000 kvm åpent på søndager i mai og til og med 11. juni.

I oktober i fjor anmeldte HK også Reitan-gruppens nye kjedekonsept Easy24 fordi de holder åpent søndager med en samlet salgsflate på over 150 kvm. Anmeldelsen ble gjort til politiet i Ski.

Følgende er anmeldt så langt:
• MAXBO Stormarked Vækerø, i Drammensveien 230, 0212 Oslo (Politiet i Oslo)
• Easy 24, Regnbueveien 2, 1405 Langhus (Politiet i Ski)

-Anmeldelsene gjøres ikke fordi vi er ute etter å ta verken enkeltbedrifter, kjeder, butikksjefer, eiere eller ansatte. Anmeldelsen gjøres ganske enkelt fordi vi ser at grensene som reguleres i loven strekkes og flyttes, sier HKs 1. nestleder Stein Kristiansen. Vi ønsker en avklaring på hvordan lovverket skal forstås.

I den senere tid har både HK og også andre fagforbund sett at de grensene som lovverket setter for å holde søndagsåpent tøyes:

• I utgangspunktet kan kun butikker inntil 100kvm og bensinstasjoner inntil 150kvm holde åpent søndager. Men kjeder tøyer disse grensene, blant annet ved å etablere seg i nærheten av pumper og definere seg som bensinstasjon.
• Vareutvalget utvides. Spesielt gjelder dette kjeder som driver såkalt gartneri/blomsterutsalg. I utgangspunktet åpner loven for at utsalgssteder som i det vesentlige selger blomster, planter og andre hageartikler kan holde åpent. Plantasjen har gått i bresjen for å utvide vareutvalget. Andre kjeder føler seg presset til å følge etter.
• Flere butikker driver flere typer utsalg på en gang og spekulerer i gråsoner i lovverket: eksempelvis én arealdel med kafé, én arealdel med DVD-utleie, én arealdel butikk, osv.

-HK frykter at dersom ingen reagerer, så ender vi opp med en hvilende lov som i realiteten ikke praktiseres og heller ikke håndheves, sier Kristiansen.

I anmeldelsen til MAXBO heter det blant annet:
"Deres brudd på helligdagsbestemmelsene bidrar til å undergrave dagens lovverk, medfører ulike konkurransevilkår innen næringen og undergraver butikkansattes lønns- og arbeidsvilkår generelt. Både Fellesforbundet og Handel og Kontor som organiserer arbeidstakere innen dette området reagerer derfor sterkt på slikt brudd på lovverket. "

HK mener at spørsmålet om åpningstider primært er et spørsmål om arbeidstid. Det kan derfor være at dagens situasjon er et uttrykk for at det er unødvendig byråkratisk å ha en hel yrkesgruppes arbeidstid regulert i en særlov som er ment å regulere helligdager. Det enkleste for både arbeidsgiver og ansatt må være om alt som omhandler arbeidstid samles ett sted: i arbeidsmiljøloven.

-Per i dag må vi for eksempel anmelde butikker til politiet for brudd på helligdagslovgivningen hvis de holder åpent på søndager, mens hvis den ansatte blir utsatt for arbeidsulykke eller arbeidsgiver ansetter mindreårige på samme tid av døgnet, er det en sak for Arbeidstilsynet, sier Stein Kristiansen.

Krever likebehandling
-Vi krever likebehandling av ansatte. Det er en uting at andre yrkesgrupper kan henvende seg til Arbeidstilsynet med spisskompetanse på arbeidslivet, mens butikkansatte må henvende seg til politiet som har nok av andre prioriterte saker å jobbe med, sier Stein Kristiansen.

HK mener likebehandling av ansattes arbeidstid tilsier at butikkers åpningstid bør ligge inn under arbeidsmiljøloven. På den måten ville Arbeidstilsynet fått mulighet til å følge opp også denne delen av loven, og politiet vil kunne bruke ressursene sine på de saker de bør jobbe med.

-Men per nå ønsker vi primært gjennom disse anmeldelsene å forsvare de bestemmelsene som ligger der om fri på søndager og fremtvinge en avklaring fra de som forvalter loven på hvordan den skal håndheves i dag.

Spørsmål kan rettes til:
• 1. nestleder Stein Kristiansen, Handel og Kontor i Norge, telefon 91359325
• HK region Øst: Bodil Andersen 23061209 / 95701569
• Informasjonssekretær Ove Magnus Halkjær, telefon 90854418

Hei, jeg heter Sidsel. Hva kan jeg hjelpe med?