Forhandlingsstart LA

Det er forhandlingsstart for Meierioverenskomsten med Landbrukets Arbeidsgiverforening i dag mandag 12. juni.

Det er først og fremst økonomi som er viktig foran forhandlingene innen området. HK stiller med krav om omfattende heving av minstelønnssatsene.

– Vi skal holde tritt med industrifunksjonærene og økonomisk ligger vi langt etter disse per i dag, sier forhandlingsleder Karin Solum foran forhandlingene.

Dette gapet ønsker HK nå å ta igjen.

I tillegg til krav på økonomidelen, ønskes en revidering av kapitelet som omhandler de lokale lønnsforhandlingene.

-Her foreslås tatt inn mye av det som er nytt innenfor NHO-området, sier Solum som regner med at dette skal gå greit. Også arbeidsgiver har signalisert at han ønsker å se nærmere på denne delen av overenskomsten. -Vi håper å finne hverandre her, sier Solum.

HK har vel 180 medlemmer som er omfattet av Meierioverenskomsten. De fleste medlemmene jobber innen salg, økonomi og annen kontorvirksomhet.

Det er satt av tiden i dag og om nødvendig natt til i morgen for forhandlingene. Vi kommer tilbake med mer informasjon når det foreligger et resultat i forhandlingene.

Hei, jeg heter Sidsel. Hva kan jeg hjelpe med?