Meklingsstart Bensinoverenskomsten BBF/HK

Det er meklingsstart for Bensinoverenskomsten i morgen tirsdag 29. august. Det er satt av to dager til meklingen. Oppnås det ikke enighet er det fare for streik fra arbeidstidens start torsdag 31. august.

HK har foran meklingen varslet plassoppsigelse for 134 medlemmer ved til sammen 26 virksomheter. Du finner fullstendig oversikt ved å gå til denne siden:
./index.gan?id=7395

Medlemmer omfattet av plassoppsigelsen/streikeuttaket har blitt varslet særskilt.

Meklingen kommer etter at det ble brudd i forhandlingene mellom Handel og Kontor i Norge og NHO-tilsluttede Bensinforhandlernes Bransjeforening (BBF) etter vel 12 timers forhandlinger den 16. juni.

HKs krav foran forhandlingene var en vesentlig heving av lønnssatsene. Dette i tillegg til forbedring av ubekvemstilleggene og en klargjøring og forbedring av arbeidstidbestemmelsene.

HK sammenligner bensinstasjoner med annen varehandel. Forbundet er derfor opptatt av ikke bare å oppnå samme resultater under disse forhandlingene som hva man har gjort innen andre sammenlignbare områder, men også å gjøre noe med den store avstanden mellom denne og andre sammenlignbare tariffavtaler HK har.

Vi vil komme tilbake med mer informasjon rundt midnatt natt til torsdag, i tillegg til informasjon så snart det foreligger en avklaring i meklingen.

Hei, jeg heter Sidsel. Hva kan jeg hjelpe med?