Rå utnyttelse av lærlingeordningen

Det er uakseptabelt at Norwegian kun tar inn voksne lærlinger fra 21 år og oppover. Å kun etablere en ordning for voksne bryter med intensjonen i Reform 94.

I november 2005 ble Norwegian godkjent av Akershus fylkeskommune som lærebedrift for reiseservicefaget. Første kull med voksne lærlinger startet i januar 2006. Det var hundrevis av søknader til de første 25 "lærlingplasser" i all hovedsak kvinner og noen få menn.

Per i dag er det 80 voksne lærlinger. Norwegian tar ikke inn lærlinger fra videregående skole. Disse voksne lærlingene lønnes imidlertid som elevlærlinger. De tilbringer hoveddelen av læretiden i kabinen og jobber selvstendig som èn av tre crewmedlemmer om bord. Noen ganger er det nesten bare lærlinger om bord i kabinen.

Formelt sett er det ingenting i veien for å ta inn voksne lærlinger fra 21 år og oppover, men kun å etablere en ordning for voksne bryter med intensjonen i Reform 94 og
med Handlingsplan for etablering av nytt system for fag- og yrkesopplæring mellom LO og NHO datert 13.feb 1992.

Handel og Kontor i Norge finner det ikke akseptabelt at rettighetselever fra videregående skole ikke er omfattet av ordningen.

Hvis Norwegian er mener alvor med sitt engasjement innen fagopplæring, og ønsker å ta et ansvar for de unge slekter og fagutdanningen, burde de også ha tatt et opplæringsansvar for den ordinære ordningen (2+2). De kunne eksempelvis tatt inn unge lærlinger i kontorfaget, reiseservicefaget og IKT-driftsfaget. Senere også salgsfaget og IKT-servicefaget.

Norwegian har ikke en eneste ordinær ung lærling.

Etter HKs oppfatning bruker Norwegian ved å ta inn eldre lærlinger et sikkerhetsnett i lærlingordningen som var ment for å fange opp elever som gjorde omvalg og gale valg i sitt utdanningsløp. Nå bruker de løpet for voksne lærlinger som hovedmodellen samtidig som de ikke har eller har planlagt å ta inn unge lærlinger etter reform 1994.

Norwegian har etter det HK erfarer som mål å bruke 200 voksne lærlinger i flykampen mot SAS. Norwegian undergraver på dette viset den ordinære lærlingordningen for ungdom og setter hele lærlingsystemet i vanry.
 
HK er positive til at et selskap tar et opplæringsansvar, men fordømmer den nåværende ordningen på det sterkeste, når en av grunnene og kanskje hovedgrunnen til tiltaket er å kutte kostnader. Vi frykter at modellen vil videreføres også i andre selskaper.

Selskapets motiv om billig arbeidskraft i kabinen materialiserer seg på en uakseptabel måte fordi den faktiske gjennomføring av lærlingeordningen i hovedsak er lagt opp til å være arbeid som fullverdig kabinmedlem til lærlinglønn. Dette bryter både med grunnleggende stillingsvernsregler og formålet med lærlinginstituttet.

Derfor kan ikke lærlingordningen i Norwegian for voksne arbeidstakere aksepteres i sin nåværende form, ordningen bør etter vår oppfatning behandles på nytt i yrkesopplæringsnemnda.

Kontaktpersoner for pressen:
• organisasjonssekretær Børje Furunes, telefon 23061213 / 90746601
• 2. nestleder Peggy Hessen Følsvik, telefon 23062365 / 48075807
• Informasjonssekretær Ove Magnus Halkjær, telefon 23061214 / 90854418

Hei, jeg heter Sidsel. Hva kan jeg hjelpe med?