Varsler streik på Elkjøp

 

Handel og Kontor i Norge (HK) varsler streik på Elkjøp Stormarked Haugesund, Raglamyrveien 8, 5356 Haugesund. Dette etter at arbeidsgiveren nekter å inngå tariffavtale med HK. Streiken iverksettes fra arbeidstidens start fredag morgen 3. november.

HK krevde avtale første gang den 22. mars. Men uten at forbundet mottok noen respons fra selskapet. Kravet ble deretter på ordinær måte fulgt opp med purring og HK foreslo også møter med bedriften for å drøfte kravet om tariffavtale. Men dette skjedde fortsatt uten reaksjon fra Elkjøp.

Etter at mekling ble avholdt 24. oktober uten at arbeidsgiver imøtekom kravet om å opprette tariffavtale ved bedriften, varsler HK nå streik fra arbeidstidens start fredag morgen 3. november. HKs avtalekrav er den samme tariffavtalen som er inngått med arbeidsgiverorganisasjonen HSH, og som benyttes ved samtlige andre detaljvirksomheter HK har inngått slik tariffavtale med.

Handel og Kontor i Norge har totalt 18 medlemmer ved bedriften, og organiserer dermed halvparten av de ansatte. Elkjøp er ikke medlem av noen arbeidsgiverforening. Ved kravdatoen hadde HK 26 medlemmer ved bedriften.

Fra HKs side er vi kjent med at Elkjøp har avholdt flere møter ved bedriften for å få HKs medlemmer til å frafalle kravet. Blant annet gjennom å avholde såkalte "avstemninger" og lignende. Tidligere har HK opplevd at krav om tariffavtale ved Elkjøp-butikker har måttet frafalles. Dette som en følge av at HKs medlemmer har blitt presset til å frafalle kravet, eller sluttet ved bedriften når spørsmål eller krav om tariffavtale har blitt reist.

Elkjøp er Nordens største handelsforetak innen forbrukerelektronikk. Virksomheten omsatte for 12,23 mrd i regnskapsåret 2004/05. Elkjøp er i dag heleid av DSG International plc., Storbritannias – og en av Europas – største forhandlere innen forbrukerelektronikk. Konsernet har 25 000 ansatte og rundt 1000 butikker over hele Storbritannia og omsatte for rundt 80 milliarder norske kroner i regnskapsåret 2004/05.

Handel og Kontor i Norge (HK) er tilsluttet Landsorganisasjonen i Norge og har til sammen 60.000 medlemmer innen handels-, industri,- håndverk,- bank,- forsikrings,- transport- og servicevirksomhet.

Kontaktpersoner for pressen:
Regionsekretær Agder og Rogaland, Geir Løland, telefon 51500226 / 90825723
Informasjonssekretær Ove Magnus Halkjær, telefon 23061214 / 90854418

Hei, jeg heter Sidsel. Hva kan jeg hjelpe med?