Fortsatt nei til tjenestedirektivet:

 

HK sier fortsatt nei til EUs direktiv om tjenester i det indre marked (tjenestedirektivet). HK ber LO om å medvirke til at regjeringen bruker vetoretten mot innføring av direktivet i Norge.

Forbundsstyret i HK hadde på sitt møte 31. januar en lengre gjennomgang og behandling av EUs direktiv om tjenester i det indre marked (Tjenestedirektivet) slik det foreligger etter vedtak i Europaparlamentet 15. november 2006 og formelt vedtatt av Rådet 12. desember 2006.

Høringsfristen gikk ut i går, og HKs høringssvar ble samtidig oversendt LOs juridiske avdeling.

Tjenestedirektivet skal behandles på LOs representantskap den 27. februar.

Du kan lese HKs høringssvar ved å klikke på lenke i høyre meny.

Hei, jeg heter Sidsel. Hva kan jeg hjelpe med?