Kurs for tillitsvalgte i bedriftsstyret

Dette er kurset for deg som er valgt som ansattes representant i bedriftens styre. Påmeldingsfrist er 23. februar, men det er fortsatt ledige plasser. Kurset avholdes i utgangspunktet for medlemmer av region Øst, men er du fra en annen region og likevel er interessert, så ta kontakt.

På dette kurset vil du få kjennskap til aksjelovens bestemmelser om styrets og bedriftsforsamlingens oppgaver og arbeidsformer med særlig henblikk på de ansattes representanters tillitsvalgtrolle.

Veileder på dette kurset vil være tidligere konserntillitsvalgt i Kværner, Rolf Utgård.

Vi ser på regelverket for valg av ansattes representanter. Vi vil også sette fokus på noen sentrale sider og hovedtrekk i et bedriftsregnskap.

Tid: Tirsdag 6. mars onsdag 7. mars

Sted: På LO-senteret på Bekkestua

Påmeldingsfrist: 23. februar

Kurset er et 2 dagers kurs uten overnatting.  Det starter kl 09.00 og avsluttes kl 17.00. Det serveres lunsj. Kurset avholdes i LO-senteret på Bekkestua. Nærmere informasjon om sted vil bli gitt ved påmelding.

Vi ber om at du fortrinnsvis søker permisjon med lønn. Ved trekk i lønn dekker HK tapt arbeidsfortjeneste.

Reise, kurs og opphold er gratis. Påmelding til kurset rettes til:

Handel og Kontor Region Øst
Tlf.: 23 06 11 86  Faks: 23 06 11 38
E-post: [email protected]

Hei, jeg heter Sidsel. Hva kan jeg hjelpe med?