Mellomoppgjøret Meierioverenskomsten

Det er enighet med Landbrukets Arbeidsgiverforening (LA) om Meierioverenskomsten i dag 29. mai.

Partene er enige om et generelt tillegg på kroner 6,50.

Alle minstelønnssatser i overenskomsten heves med kroner 10,50 per time, tilsvarende 1705,- per måned. Det generelle tillegget inkludert.

Fagbrevtillegget heves fra kroner 7,- til 8,- per måned

Alle endringene gjelder fra 1. juni og forhandlingsresultatet er anbefalt av begge parter.

Hei, jeg heter Sidsel. Hva kan jeg hjelpe med?