Satsheving Medieoverenskomsten

Det ble onsdag 2. mai ført forhandlinger med Mediebedriftenes Landsforening vedrørende heving av satsene.

Forhandlingene ble gjennomført med MBL uten konfliktrett. Resultatet ble at alle satsene heves med kroner 3,50 per time, tilsvarende 569,- per måned fra 1. april.

Dette er i realiteten det generelle tillegget som ble gitt i LO/NHO oppgjøret på kr 2,50 + lavlønnstillegget på kr 1,-.

Alle medlemmer omfattet av Medieoverenskomsten som 31. mars hadde månedslønn under nytt satsnivå, skal ha sin lønn regulert opp til de nye satsene. Satsøkningen kan innebære at den personlige lønnsandelen (lønn utover
satslønn) reduseres. Deretter tilkommer lokale lønnstillegg i den enkelte bedrift.

Ytterligere informasjon er sendt de tillitsvalgte.

Hei, jeg heter Sidsel. Hva kan jeg hjelpe med?