Støtte til de streikende ved Teleteam

LO vil med dette markere støtte til HK-medlemmene på Teleteam i Kristiansand som er i streik for retten til tariffavtale.

Retten til organisering og retten til tariffavtale er en av de mest grunnleggende rettigheter vi har i et samfunn. Selv om disse rettighetene blir tatt som en selvfølge, viser det seg at vi hele tiden må kjempe for å beholde dem.

Retten til tariffavtale handler om de ansattes rett til innflytelse over egne lønns- og arbeidsvilkår. Det handler om å ha en lønn som er til å leve av, arbeidstider som er til å leve med, retten til å gå til lovlige arbeidskamper og retten til å velge tillitsvalgte som kan kreve forhandlinger med bedriften.

Det er mange før dere som har måtte gå til streik for å få en tariffavtale. Akkurat nå er det dere som er i streik, og som står i første rekke.

Da skal dere vite at dere har Landsorganisasjonen i Norge bak dere.

Stå på!

LO-leder Roar Flåthen

Hei, jeg heter Sidsel. Hva kan jeg hjelpe med?