Rolf Utgård deler sine erfaringer med deg

Kurset er spesielt tilpasset deg som har tillitsverv og jobber i engrosbransjen. Få mer erfaring med forhandlinger, og tips om hvordan håndtere konflikter. Kurset gir deg en unik mulighet til å bygge nettverk med andre tillitsvalgte i engrosvirksomheter.

Tilbudet gjelder i utgangspunktet medlemmer av HK-region Øst, men skulle det være ledige plasser er det også mulighet for medlemmer fra andre regioner å melde seg på.

Tidligere konserntillitsvalgt i Aker-Kværner, Rolf Utgård innleder om hvordan håndtere konflikter og forberede og gjennomføre forhandlinger.

Kurset gir deg kjennskap til hvordan du benytter lover og avtaler i tillitsvalgtsarbeidet. Det pekes på sentrale bestemmelser som regulerer de tillitsvalgtes medbestemmelse, virksomhetens informasjonsplikt, sysselsettingsspørsmål, adgangen til bruk av midlertidig arbeidskraft, og ansattes arbeidsvilkår for øvrig.

  • Tid: Torsdag 22. november og fredag 23. november 2007
  • Sted: Thorbjørnrud Hotell i Jevnaker
  • Påmeldingsfrist: 8. november

Kurset starter torsdag klokken 10.00 og avsluttes fredag klokken 15.00. Det er overnatting i enkeltrom og alle måltider dekkes. Vi ber deg fortrinnsvis søke permisjon med lønn, ved trekk i lønn dekker HK-region Øst tapt arbeidsfortjeneste for sine medlemmer.

Medlemmer i andre regioner må avtale med sitt regionkontor.

Det går fellestransport fra Youngstorget i Oslo torsdag klokken 8.30, med retur fra hotellet fredag klokken 15.15. Du må gi beskjed ved påmelding om du ønsker å være med på fellestransporten.

Alle søkere får skriftlig svar. Reise, kurs og opphold er gratis.

Påmelding til kurset rettes til:
Handel og Kontor Region Øst
Telefon: 23 06 11 86 Faks: 23 06 11 38
E-post: [email protected]

Hei, jeg heter Sidsel. Hva kan jeg hjelpe med?