Hvordan logger du inn?

Har du ikke logget inn på HKs nettsider før? For å logge inn på HKs nettsider og også avgi stemme må du foreta en førstegangs innlogging. For å gjøre dette må du ha to ting klart:

1) Medlemsnummeret ditt.
2) Førstegangspassord.

Hvor finner du medlemsnummeret ditt?
Du finner medlemsnummeret ditt enten på stemmeseddelen din, nederst på LOfavør medlemskortet ditt, eller bakerst på medlemsbladet vårt HK-Nytt.

Hvordan får jeg førstegangspassord?
For å få førstegangspassord går du inn på nettsiden. På logg-inn feltet til høyre klikker du på setningen "jeg vil ha eller har glemt passord".

På bildet du får opp velger du hvordan du vil ha førstegangspassordet tilsendt. Har vi mobilnummeret ditt eller en e-postadresse registrert på deg, kan du få førstegangspassordet direkte tilsendt per sms/e-post. Husk at e-postadressen eller mobilnummeret vi har registrert på deg må være helt likt det du taster inn, dersom dette skal fungere.

Hva gjør du når du har både medlemsnummer og førstegangspassord?
Når du har både medlemsnummer og førstegangspassord i hende, kan du klikke "jeg har fått nytt passord/PIN".

Du taster inn medlemsnummer og førstegangspassord. I det neste bildet velger du deg et personlig brukernavn (f.eks din faste e-postadresse eller noe du bruker i andre sammenhenger som er lettere å huske enn medlemsnummeret ditt), og også ditt selvvalgte passord. Noe du husker lett på egenhånd.

Dermed slipper du i fremtiden å huske medlemsnummeret ditt og kan bruke ditt vante passord for å logge inn på HK.

Når dette er gjort, lukkes bildet, og du kan logge inn på HK.

Hva hvis du ikke får det til?
Alle saksbehandlere i HK kan sende deg førstegangspassord via SMS dersom du ringer oss.

Hva hvis du likevel glemmer passordet?
Da begynner man på nytt. I det man bestiller førstegangspassord slettes alt det gamle. På den måten sikres man at det aldri er noen andre enn deg som kan se eller kjenne til passordet ditt.

Du er i ferd med å stemme, har kort frist, og får det ikke til å fungere?
Husk at papirstemmen er like gyldig som nettstemmen. Skanner du papirstemmen din, kan du e-poste den til [email protected].  Alle grafiske filformater støttes!

Hei, jeg heter Sidsel. Hva kan jeg hjelpe med?