Regjeringen leverer

– Dette vil bidra til å sikre arbeidsplasser i viktige norske eksportbedrifter, sier LO-leder Roar Flåthen i en kommentar til at Staten og Eksportfinans har inngått en avtale om lån til Eksportfinans i to år framover.

– Vi er fornøyd med at regjeringen bruker statsbankene og finansinstitusjonene slik de når gjør. Regjeringen gjennomfører målrettede tiltak som viser at den både tar krisen på alvor og forstår hva som trengs av statlige bidrag, mener Flåthen.  

– Nå må de også ta i bruk Husbanken som det egnede virkemidlet den er på sitt område, krever LO-lederen.

Hei, jeg heter Sidsel. Hva kan jeg hjelpe med?