LO støtter forbud mot å spørre jobbsøkere om graviditet

LO er enige i intensjonen i forslaget fra Barne- og likestillingsdepartementet om forbud mot å spørre om graviditet, familieplanlegging og familiesituasjon i ansettelsesprosesser.

Regjeringens forslag er å ta inn denne problemstillingen i Likestillingslovens § 4, men LO ønsker også en grundig drøfting av lovforslaget opp i mot Arbeidsmiljøloven.
Siden spørsmål om graviditet er å anse som en helseopplysning mener vi at forbudet mot å spørre om graviditet, familieplanlegging og familiesituasjon må tydeliggjøres i Arbeidsmiljølovens § 9-3, sier LO sekretær Rita Lekang.
I denne paragrafen framgår det at det er forbudt å spørre om helseopplysninger dersom dette ikke har relevans i forhold til de arbeidsoppgavene som skal utføres.
Vi ønsker å få samlet bestemmelser om hva arbeidsgiver ikke kan spørre om i ansettelsesprosesser på ett sted. Derfor vil vi ha en henvisning til Likestillingslovens § 4 i Arbeidsmiljølovens § 9-3, sier Lekang.

Hei, jeg heter Sidsel. Hva kan jeg hjelpe med?