Stopp angrepet på Gaza – Trekk Pensjonsfondets investeringer ut av Israel!

AUF, Sosialistisk Ungdom (SU) og Rød Ungdom (RU) lanserer i dag et bredt opprop med støtte fra en stor andel organisasjoner, blant annet Handel og Kontor og Handel og Kontor Ungdom.

Organisasjonene som har skrevet under på oppropet mener det er på tide at Norge tar i bruk økonomiske virkemidler for å markere overfor Israel at vi ikke aksepterer Israels angrep på Gaza og okkupasjonen av palestinere. Underskriverne mener Pensjonsfondet Utland (Oljefondet) bør trekke sine investeringer ut av Israel.

– Regjeringa har fordømt voldsbruken, men Israel går så brutalt til verks at det er på tide at de møtes med sterkere reaksjoner. De må også merke økonomisk at vi ikke kan akseptere den underliggende årsaken til konflikten, som er okkupasjonen av palestinsk land, sier AUF-leder Martin Henriksen.

– Kravet om at Norge trekker ut alle Pensjonsfondets investeringer i israelske selskaper og israelske statsobligasjoner får bred støtte. Det er et signal om at Norge må vise i praksis at vi ikke aksepterer disse handlingene, sier SU-leder Mali Steiro Tronsmoen.

– Israels voldsomme angrep på Gazas innbyggere er ute av alle proporsjoner, og et overtramp mot menneskerettighetene og folkeretten. Norge kan ikke være med på å gi Israel kapital til å fortsette dette, sier leder i RU, Mari Eifring

Oppropet, som gjengis i sin helhet under, blir i dag lagt ut som en underskriftskampanje hvor enkeltpersoner kan skrive under. Gå hit for å undertegne på oppropet:
http://www.opprop.no/opprop.php?id=oljeutavisrael 

Stopp angrepet på Gaza – Trekk Pensjonsfondets investeringer ut av Israel!
Israels voldsomme angrep på Gazas innbyggere er ute av alle proporsjoner, og et overtramp mot menneskerettighetene og folkeretten. Vi krever at Norge gjør alt som står i vår makt for å stanse Israels angrep på Gaza og overgrepene mot den palestinske befolkningen.
Vi tar avstand fra all voldsbruk som rammer sivile. Norge har fordømt voldsbruken, men Israel bør møtes med sterkere reaksjoner når de går så brutalt til verks som det de gjør i Gaza. Som en reaksjon på de uakseptable krigshandlingene må Norge bruke sin økonomiske makt til å sende en klar beskjed om at Israel må stanse bombingen, som fører til store lidelser. Som okkupant har Israel det klart største ansvaret for å ende krigføringen.

Pensjonsfondet har store midler investert i israelske selskaper og israelske statsobligasjoner. Vi krever at Norge trekker ut alle Pensjonsfondets investeringer i israelske selskaper og israelske statsobligasjoner. Norge må vise overfor Israel at vi ikke aksepterer okkupasjonen av, og krigføringen mot palestinere, og at vi ikke vil at Pensjonsfondets midler skal brukes til investeringer i Israel.

Mvh

Arbeidernes Ungdomsfylking (AUF)
Attac
Blitz
Changemaker
EL og IT
Fagforbundet Private virksomheter Oslo
Fagforbundet Ungdom
Fellesorganisasjonen for barnevernpedagoger, sosionomer og hjelpepleiere (FO)
Fellesutvalget for Palestina
Forum for utvikling og miljø, gruppe for fred og sikkerhet
Fredsinitiativet mot angrepskrig
Handel og Kontor
Handel og Kontor Ungdom
HK-Klubben i Coop Orkla Møre
Heismontørenes fagforening (HMF)
Internasjonal kvinneliga for fred og frihet (IKFF)
Internasjonale Sosialister (IS)
Kari Ystgård, ordfører Namsskogan kommune
Kvinnefronten i Norge
Lillehammer SV
LO Ungdom Trondheim
LO utvalget i Trondos
Magnus E. Marsdal for Stiftelsen Manifest
News from NowHere
Norsk Tjenestemannslag (NTL)
NTL Nasjonale Biblioteker
Palestinakomiteen
PRESS Redd Barna Ungdom
Rød Ungdom (RU)
Rødt
Sosialistisk Ungdom (SU)
Sosialistisk Venstreparti (SV)
Spire Utviklingsfondets Ungdom
Troms SV
Unge Kunstneres Samfunn
Venstrealliansen

 

Hei, jeg heter Sidsel. Hva kan jeg hjelpe med?