Toppmøte i Norsk arbeidsliv

NHO-sjef Finn Bergesen jr. møter LO-leder Roar Flåthen til duell om den nordiske modellen. På Restaurant Folk, i Folketeaterpassasjen ved Youngstorget, torsdag 11. juni klokken 8.15 9.30.

Hva er Bergesens politiske testamente?

Hvordan lyder Flåthens programerklæring for kommende fireårsperiode?

Med forsker og professor Gudmund Hernes som møteleder, og etter en kort innledning fra forskningsleder på Fafo Sissel C. Trygstad, vil vi forsøke å avdekke hvor enige de to arbeidslivstoppene egentlig er om at den nordiske samfunnsmodellen er et fortrinn for bedrifter og arbeidsliv.

God frokost serveres fra kl 8.00. Møtet er åpent. Vi vil sette pris på å få en tilbakemelding fra de som planlegger å delta, til [email protected]
Politikk til frokost
Dette frokostmøtet er det første i en ny møteserie i LO-regi. Gjennomgangstemaet fram til stortingsvalget vil være "Norden som politisk laboratorium". På oppdrag fra LO har Fafo gjennomført dokumentasjonsprosjektet "De nordiske modellene etter 2000", med fokus på utviklingen i de nordiske landene under ulike regjeringer. Rapportene fra prosjektet vil bli offentliggjort i forbindelse med de nye frokostmøtene, og torsdag 11. juni kommer delrapportene "Bakgrunn og fellestrekk" og "Tiltak for å dempe finanskrisa i Norden". Etter frokostmøtet vil rapportene bli gjort tilgjengelige på Fafos og LOs nettsider, samt på prosjektets egen hjemmeside. Neste møte i serien vil finne sted i august.

Fordyping
For de som vil fordype seg, anbefaler vi følgende lesing:
Kapittel 15 i Fordelingsutvalgets innstilling, NOU 2009: 10:
http://www.regjeringen.no/pages/2185274/PDFS/NOU200920090010000DDDPDFS.pdf
Kunnskapsdugnadens rapport "A note on characteristics of and recent trends in National Innovation", av Bengt-Åke Lundvall, Aalborg University and Science Po, Paris:
http://www.kunnskapsdugnad.no/ikbViewer/Content/746507/081112_Lundvall_Note%20on%20Nordic%20Innovation%20Policy%20Strategies.pdf
Boka "Hamskifte Den norske modellen i endring". Dølvik, Fløtten, Hernes, Hippe (red.), Gyldendal Arbeidsliv.

Hei, jeg heter Sidsel. Hva kan jeg hjelpe med?