Søk midler til opplæring på arbeidsplassen

Om lag 65 millioner kroner til opplæring i lesing, skriving, regning og data lyses nå ut gjennom regjeringens Program for Basiskompetanse i Arbeidslivet (BKA). Private og offentlige virksomheter fra hele landet kan søke.

Programmet er en del av regjeringens kompetansepolitikk og skal bidra til at voksne får den basiskompetansen som er nødvendig for å mestre krav og omstillinger i arbeidslivet.

At fagopplæring lønner seg har vært velkjent for bedriftsledere i noen år nå. Kurs i grunnleggende ferdigheter er imidlertid mindre kjent. Nestleder Tor-Arne Solbakken i LO mener det er på tide at arbeidsgiverne tenker nytt.

Det er sånn med kompetanseheving at når det er gode tider, så har man ikke tid til det og i dårlige tider så har man ikke råd til det. Midlene fra Vox kjøper deg både tid og penger, og resultatet blir en tryggere og mer omstillingsdyktig arbeidsstokk, sier Solbakken.

Tillitsvalgte har en nøkkelrolle
Som tillitsvalgt kan du være en pådriver for opplæring i virksomheten din, både for å rekruttere kursdeltakere, motivere ledelsen og for å følge opp kurset i arbeidshverdagen.

LO og Vox har de siste to årene samarbeidet for å få flere tillitsvalgte til å tak i dette på sin arbeidsplass.

Det krever tålmodighet å overtale både ledelsen og ansatte til å satse på dette. Det viktigste er å avklare tidlig hva målet med opplæringen er, og så snu alles hoder mot det målet, sier Solbakken. Få gjerne bistand fra lokalavdelinger eller LOs distriktskontorer.

Få hjelp til å søke midler
Lokale BKA-kontaker i alle fylker kan gi veiledning til å utforme søknad. Søknadsfrist er 22. januar 2010. 

Søk midler og få søknadshjelp her

Vox har laget en ressursside hvor du kan få tips og råd om hvordan du som tillitsvalgt kan hjelpe virksomheten å komme i gang med BKA-kurs:
Ressursside for tillitsvalgte vox.no/tillitsvalgte

Hei, jeg heter Sidsel. Hva kan jeg hjelpe med?