Hovedavtaleforhandlingene mellom LO og NHO

Hovedavtaleforhandlingene mellom LO og NHO starter 9. november på Klækken Hotell i Hønefoss.

Vi kommer tilbake med ytterligere informasjon når forhandlingene er sluttført. Følg også med på www.lo.no

Hovedavtalen mellom LO og NHO regulerer ikke lønn, men inneholder bedriftens og de tillitsvalgtes rettigheter og plikter, kjøreregler i forbindelse med konflikter, vilkår ved permittering og bestemmelser om informasjon, samarbeid og medbestemmelse. Hovedavtalen har en rekke tilleggsavtaler, blant annet om bedriftsutvikling, likestilling i arbeidslivet, verne- og miljøarbeid, fjernarbeid og deltid. Hovedavtalen har bestått siden 1935, betegnes som arbeidslivets grunnlov, og revideres under fredsplikt.

Hei, jeg heter Sidsel. Hva kan jeg hjelpe med?