HKs representantskapsmøte

Representantskapet behandlet i møte i mai 2009 punktet "Organisasjonsstrukturen – ny bransjeorganisering". Denne skal nå opp til 2. gangs behandling og endelig vedtas. Vedtaket som ble gjort på møtet i mai har i mellomtiden vært oppe hos regionenes representantskap og SLA for behandling. Forbundsstyret behandlet saken i møte 7. oktober 2009.

Dag Olberg, Fafo, vil komme på møtet og redegjøre for Fafo-rapporten "HK og utviklingen innen industri- og serviceområdet". Videre er det foretatt en medlemsundersøkelse blant HK Ungdom, her vil ungdomssekretær Robin Dominik Havre ha en innledning hvor han redegjør nærmere om undersøkelsen.

Siste punkt på dagsorden er Tariffrevisjonen 2010. Forbundsleder Sture Arntzen vil redegjøre for arbeidet så langt.

Hei, jeg heter Sidsel. Hva kan jeg hjelpe med?