Jan Arve Sundli er gått bort

Det var med stor sorg HK kvelden den 6. desember mottok beskjed om at vår regionkontorleder ved region Vest, Jan Arve Sundli, var gått bort etter et kort sykeleie. Jan Arve ble bare 51 år gammel.

Han kom til HK fra Norsk Jernbaneforbund og tiltrådte som regionkontorleder i region Vest med kontor i Bergen den 1. desember 1999. Det ble 11 år som leder av kontoret i Bergen.

Vi vil savne Jan Arve som var en god og lojal venn med et godt humør og en smittende latter. Han var jovial, raus og romslig. Han skapte alltid et godt miljø rundt seg, og ved kontoret i Bergen bidro han sterkt til å bygge et samhold og vennskap.

Våre tanker går nå til Jan Arves pårørende, samt alle våre kollegaer ved kontoret i Bergen.

Hei, jeg heter Sidsel. Hva kan jeg hjelpe med?