LO-leder Roar Flåthen om Finanskriseutvalgets utredning

Gode tiltak for styrket styring.

 -Jeg  er glad for at det nå foreligger en omfattende rapport som gir oss bedre forklaringer på det som skjedde og forslag til hvordan vi kan forbedre oss med tanke på framtiden, sier LO-leder Roar Flåthen om Finanskriseutvalgets utredning.
Gjennom sitt forslag rundt årsskiftet 2009 medvirket LO til at Finanskriseutvalget ble nedsatt. På den internasjonale arenaen er Norge etter hva LO har erfart alene om å ha gjort en slik gjennomgang med bred deltakelse fra ulike samfunnsaktører.
-Et viktig funn i gjennomgangen er at den norske finanssektoren også er sårbar og kan gi oss problemer. Uten den raske statlige innsatsen kunne også vi fått en bankkrise. Derfor er det så viktig at det nå lanseres forslag som gjør oss mer robuste for framtiden og styrker styringen med finanssektoren, sier LO-lederen.
 
LO er også tilfreds med at utvalget er enig om viktige tiltak for å styrke forbrukersiden i finansmarkedet.
 
-Vi ser alt for ofte at kundene blir den svake part og lett kan bli skadelidende i sitt møte med store banker og pågående selgere. Dette skyldes ikke bare grådighet fra finansinstitusjonenes side, men også at de ikke selv er klar over hvor farlig leketøy det er de selger.
LO er imidlertid skuffet over at det ikke blir flertall for en institusjon som på selvstendig grunnlag kan fremme forbrukernes interesser.
 
-Selv om vi har et godt finanstilsyn, har det vist seg at de i for liten grad har forbrukerperspektivet inne. Det synes ikke lett for dem å utfordre bank og forsikring når det på kort sikt kan bremse deres inntjening.
For LO er det også en nyttig påpeking at finanssektoren  nyter garantier og skattefordeler som delvis belastes forbrukere og næringslivet ellers. Dette er en medvirkende forklaring til at finanssektoren stadig har en lønnsvekst som overstiger det andre grupper får. De har også en skjev fordeling som samtidig gjør dem til en særlig sinke i likelønnssammenheng.

 

Hei, jeg heter Sidsel. Hva kan jeg hjelpe med?