Politisk streik onsdag 18. januar mot EUs vikarbyrådirektiv

Forbundsstyret i Handel og Kontor vedtok 11. januar å oppfordre medlemmene til å delta i den politiske streiken mot vikarbyrådirektivet.

Streiken blir avholdt den 18. januar. Tidsrommet for markeringen vil kunne variere mellom ulike avdelinger, regioner eller LOs lokalorganisasjoner. Dette er en viktig sak og vi håper mange slutter opp om aksjonen.

Flere forbund, foreninger og klubber, deriblant Fellesforbundet, har tidligere bekjentgjort at de støtter aksjonen. Vi gjør oppmerksom på at det er den enkelte klubb som må ta stilling til om de skal delta eller ikke. De tillitsvalgte er pliktige til å varsle arbeidsgiver om deltakelse og hvor mange som tenker å delta. De som deltar må påregne å bli trukket i lønn.

I forbindelse med aksjonen har LO i Oslo et arrangement på Youngstorget kl. 14:00 på aksjonsdagen. Der blir det appeller og så et demonstrasjonstog til Stortinget. Plakat med program kan lastes ned i lenke under.

Vikarbyrådirektivet likestiller innleie med faste ansettelser, og underminerer arbeidsmiljøloven og tariffbestemmelser om faste ansettelser til fordel for bemanningsselskaper. EU/EFTA-domstolen vil ha den avgjørende myndighet. Regjeringen har åpnet for en ny høringsrunde med frist 30. januar 2012, og det er derfor viktig å si i fra nå. Handel og Kontor oppfordrer alle klubber til å delta!

Hei, jeg heter Sidsel. Hva kan jeg hjelpe med?