Oversikt tariffoppgjøret 2012

Her finner du en oversikt over status på de ulike overenskomstene HK er part i under årets tariffoppgjør.

LOs representantskap vedtok i sitt møte den 21. februar at årets tariffoppgjør blir et såkalt forbundsvist oppgjør. Det vil si at Handel og Kontor selv fohandler for hvert enkelt tariffområde med bransjemotparten.

Her følger en oversikt over våre overenskomster med forhandlingsdatoer og resultater. Denne oversikten vil bli fortløpende oppdatert.

Overenskomster med Næringslivets Hovedorganisasjon
Standardoverenskomsten
Forhandlinger: 23.-25. april
Enighet i forhandlinger 25. april.  
Stemmefrist for medlemmer: 23. mai.
Resultat uravstemning: 90% JA. 10% NEI.
Oppgjøret er godkjent.

Rammeavtale for Bilselgere
Forhandlinger: 12.-13. juni
Enighet i forhandlinger 13. juni
Stemmefrist for medlemmer: 23. juni
Resultat uravstemning: 83% JA. 17% NEI.
Oppgjøret er godkjent.

Bensinstasjonsoverenskomsten
Forhandlinger: 13. og 14. juni
Brudd i forhandlinger: 13. juni
Mekling 27.-28. september
Enighet i mekling: 28. september
Stemmefrist for medlemmer: 18. oktober
Resultat uravstemning: 95% JA. 5% NEI.
Oppgjøret er godkjent.

Medieoverenskomsten
Forhandlinger: 23.-24. mai
Enighet i forhandlinger: 24. mai
Stemmefrist for medlemmer: 20. juni
Resultat uravstemning: 90% JA. 10% NEI.
Oppgjøret er godkjent.

Taxisentraler
Forhandlinger: 4. september
Enighet i forhandlinger: 4. september
Oppgjøret er godkjent.

Butikkoverenskomsten
Forhandlinger: 14.-15. mai
Brudd i forhandlinger: 15. mai
Mekling 16.-17. august
Enighet i mekling: 17. august
Stemmefrist for medlemmer: 5. september
Resultat av uravstemning: 55% JA. 45% NEI.
Oppgjøret er godkjent.

Luftfartsoverenskomsten
Forhandlinger: 29. august
Brudd i forhandlinger: 29. august
Mekling 6.-7. november
Enighet i mekling: 8. november
Stemmefrist for medlemmer: 27. november
Resultat av uravstemning: 84% JA. 16% NEI.
Oppgjøret er godkjent.

Overenskomster med Virke
Landsoverenskomsten m/bransjeavtaler
Forhandlinger: 27.-29. mars, 16.-17. april
Enighet i forhandlinger 18. april.
Stemmefrist for medlemmer: 23. mai
Resultat uravstemning: 91% JA. 9% NEI.
Oppgjøret er godkjent.

Kontoroverenskomsten m/bransjeavtaler
Forhandlinger: 27.-29. mars, 16.-17. april
Enighet i forhandlinger 18. april.
Stemmefrist for medlemmer: 23. mai
Resultat uravstemning: 91% JA. 9% NEI.
Oppgjøret er godkjent.

Lederoverenskomsten
Forhandlinger: 27.-29. mars, 16.-17. april
Enighet i forhandlinger 18. april.
Stemmefrist for medlemmer: 23. mai
Resultat uravstemning: 91% JA. 9% NEI.
Oppgjøret er godkjent.

Overenskomster med SAMFO
Landsoverenskomsten
Forhandlinger: 26.-27. april
Enighet i forhandlinger 27. april.
Stemmefrist: 24. mai
Resultat uravstemning: 89% JA. 11% NEI.
Oppgjøret er godkjent.

Lederoverenskomsten
Forhandlinger: 26.-27. april
Enighet i forhandlinger 27. april.
Stemmefrist: 24. mai
Resultat uravstemning: 81% JA. 19% NEI.
Oppgjøret er godkjent.

Bensinstasjonoverenskomsten
Forhandlinger:

Overenskomst for Coop Norge SA, Coop Norge Handel AS m.fl.
Forhandlinger: 8.-9. mai
Brudd i forhandlinger: 9. mai
Enighet i forhandlinger 31. mai.
Stemmefrist for medlemmer: 15. juni
Resultat uravstemning: 55% JA. 45% NEI.
Oppgjøret er godkjent.

Overenskomst for ledere i Coop Norge SA m.fl.
Forhandlinger: 21. juni
Enighet i forhandlinger 21. juni
Stemmefrist for medlemmer: 27. juli
Resultat uravstemning: 81% JA. 19% NEI.
Oppgjøret er godkjent.

Overenskomst for ansatte i USBL
Forhandlinger: 5.-6. juni
Enighet i forhandlinger: 6. juni
Stemmefrist for medlemmer: 19. juni
Resultat uravstemning: 100% JA.
Oppgjøret er godkjent.

Overenskomster med Arbeiderbevegelsens Arbeidsgiverforening
Landsoverenskomsten
Forhandlinger: 2.-4. oktober
Brudd i forhandlinger: 4. oktober
Mekling: 12.-13. november
Enighet i mekling: Natt til 14. november
Stemmefrist for medlemmer: 10. desember
Resultat uravstemning: 89% JA. 11% NEI
Oppgjøret er godkjent.

Overenskomst for ansatte i AUF
Forhandlinger: 5. september
Enighet i forhandlinger: 5. september
Stemmefrist for medlemmer: 27. september
Resultat uravstemning: 89% JA. 11% NEI.
Oppgjøret er godkjent.

Overenskomster med Finansnæringens Arbeidsgiverforening
Sentralavtalen
Forhandlinger: 19.-27. april
Enighet i forhandlinger 27. april.
Stemmfrist for medlemmer: 18. mai.
Resultat uravstemning: 88% JA. 12% NEI.
Oppgjøret er godkjent.

Overenskomster med Spekter
A-delsforhandlingene i Spekter er fastsatt til 18. april.

Vinmonopolet 
B-delsforhandlingene: 14.-16. mai
Enighet i forhandlinger: 22. mai
Stemmefrist for medlemmer: 22. juni.
Resultat uravstemning: 98% JA. 2% NEI.
Oppgjøret er godkjent.

Norges Håndballforbund
Stemmefrist for medlemmer: 22. juni
Resultat uravstemning: 100% JA.
Oppgjøret er godkjent.

Felleskjøpet
B-delsforhandlingene: 26. juni, 13.-14. september, 21. september
Enighet i forhandlinger: 21. september
Stemmefrist for medlemmer: 15. oktober.
Resultat uravstemning: 98% JA. 2% NEI.
Oppgjøret er godkjent.

Overenskomster innen fiskarorganisasjonene
Norges Fiskarlag m.fl.
Forhandlinger: 25. oktober
Enighet i forhandlinger: 25. oktober
Stemmefrist for medlemmer: 14. november
Resultat uravstemning: 100% JA
Oppgjøret er godkjent.

Norges Sildesalgslag
Forhandlinger: 16. oktober, 22. november
Enighet i forhandlinger: 22. november
Stemmefrist for medlemmer: 10. desember
Resultat uravstemning: 100% JA
Oppgjøret er godkjent.

Vest-Norges Fiskesalslag
Forhandlinger: 26. september
Enighet i forhandlinger: 26. september
Oppgjøret er godkjent.

Norges Råfisklag
Forhandlinger: 8. oktober
Enighet i forhandlinger: 8. oktober
Oppgjøret er godkjent.

Diverse overenskomstområder uten arbeidsgiverforening
Novair AS
Forhandlinger: 16.-17. august
Enighet i forhandlinger: 17. august
Stemmefrist for medlemmer: 31. august
Resultat uravstemning: 100% JA
Oppgjøret er godkjent.

Norsk Sykepleierforbund
Forhandlinger: 17.-18. oktober
Enighet i forhandlinger: 18. oktober
Stemmefrist for medlemmer: 31. oktober
Resultat uravstemning: 100% JA
Oppgjøret er godkjent.

OBOS m/datterselskaper
Forhandlinger: 7.-8. juni
Enighet i forhandlinger: 8. juni
Stemmefrist for medlemmer: 20. juni
Resultat uravstemning: 93% JA. 7% NEI.
Oppgjøret er godkjent.

TeleComputing Norway AS
Forhandlinger: 15. og 18. juni
Enighet i forhandlinger: 18. juni
Partenes svarfrist: 28. juni
Resultat uravstemning: 100% JA.
Oppgjøret er godkjent.

Taxus Akershus AS
Eksisterende avtale prolongeres uten endringer ut tariffperioden 1.4.2012-31.3.2014.

Norsk Fysioterapeutforbund
Forhandlinger: 11.-12. desember 

Hei, jeg heter Sidsel. Hva kan jeg hjelpe med?