Forhandlingsstart HK-SAMFO

Forhandlingene mellom Handel og Kontor og SAMFO om Landsoverenskomsten starter den 26. april

.HK vil under tariffoppgjøret legge spesielt vekt på:

• Forbedret kjøpekraft
• Heving av satsene
• Økning av satsene for kvelds-, natt- og helgearbeid
• Retten til økt stillingsandel
• Videreføring av garantiordningenDet er satt av to dager til forhandlingene, som etter planen skal avsluttes 27. april. Vi kommer tilbake med mer informasjon når det foreligger et forhandlingsresultat.Det forhandles parallelt om SAMFO Lederoverenskomsten.Handel og Kontor krever en lønn å leve av, og en arbeidstid å leve med! Vi ønsker et inkluderende arbeidsliv med trygge og faste ansettelsesforhold for å sikre en god balanse mellom arbeidsliv og fritid. HKs medlemmer skal ha sin andel av verdiskapningen.

Hei, jeg heter Sidsel. Hva kan jeg hjelpe med?