Forhandlingsstart HK-SAMFO for Coop Norge

Forhandlingene mellom Handel og Kontor og SAMFO om Overenskomst for Coop Norge SA, Coop Norge Handel AS m.fl. starter den 8. mai.

HK vil under tariffoppgjøret legge spesielt vekt på:

  • Forbedret kjøpekraft
  • Heving av satsene
  • Økning av satsene for kvelds-, natt- og helgearbeid
  • Bestemmelser for innleie av arbeidskraft

Det er satt av to dager til forhandlingene, som etter planen skal avsluttes 9. mai. Vi kommer tilbake med mer informasjon når det foreligger et forhandlingsresultat.

Handel og Kontor krever en lønn å leve av, og en arbeidstid å leve med! Vi ønsker et inkluderende arbeidsliv med trygge og faste ansettelsesforhold for å sikre en god balanse mellom arbeidsliv og fritid. HKs medlemmer skal ha sin andel av verdiskapningen. 

Hei, jeg heter Sidsel. Hva kan jeg hjelpe med?