Ingen enighet i Vinmonopolet

Det ble ingen enighet i forhandlingene mellom Handel og Kontor og Vinmonopolet om B-delen i overenskomsten. Etter å ha forhandlet i to dager konstaterte HK at avstanden var for stor. Forhandlingene går dermed inn i bistandsfasen.

Forhandlingene mellom Handel og Kontor og Vinmonopolet om B-delen i overenskomsten startet 14. mai 15.30. Medlemmene i LO Stats forbund fikk i A-delsforhandlingene et generelt lønnstillegg på kr 2.438,- per år, noe som er identisk med det generelle tillegget i frontfaget. Men i tillegg til dette skal det forhandles lokalt om B-delen. Her er det nå ikke er oppnådd enighet.

– Vi har barbert de økonomiske kravene våre ganske kraftig, men likevel er vi ikke kommet i havn, sier forhandlingsleder Karin Solum. Hun sier det var umulig å gå enda mer ned i de økonomiske kravene.

– Hadde vi strukket oss lengre nå hadde vi knapt stått igjen med noen ramme i det hele tatt.

Solum viser til A-dels protokollen hvor det heter at den samlede lønnsveksten som avtales sentralt og lokalt skal være normgivende både for ledere og andre grupper i virksomhetene. Ettersom lederlønningene i Vinmonopolet har hatt en sterk økning, mener hun dette signaliserer at det bør være ramme for å gi mer til de ansatte.

Etter at det ikke er oppnådd enighet i B-delsforhandlingene vil dette oppgjøret nå gå til bistandsforhandlinger. HK vil komme tilbake med mer informasjon straks det foreligger dato for disse.

Hei, jeg heter Sidsel. Hva kan jeg hjelpe med?