Tariffoppgjøret mellom HK og SAMFO er godkjent

Uravstemningen for Landsoverenskomsten og Lederoverenskomsten mellom HK og SAMFO ga klare JA-flertall.

Landsoverenskomsten
89 prosent stemte for forhandlingsresultatet, mens 11 prosent stemte mot.

Lederoverenskomsten
81 prosent stemte for forhandlingsresultatet, mens 19 prosent stemte mot.

Oppgjørene er dermed godkjent. De nye satsene gjøres gjeldende fra 1. april. Informasjon om dette vil bli sendt de tillitsvalgte og arbeidsgiverne fra HK og SAMFO.

Hei, jeg heter Sidsel. Hva kan jeg hjelpe med?