Fortsatt rød- grønn regjering og stortingsflertall

Handel og Kontor er en fri og partipolitisk uavhengig fagorganisasjon. Det betyr ikke at vi stiller oss likegyldig til hvilke partier som styrer landet og hva slags politikk de fører. Vi vil ha en regjering som arbeider for et mer rettferdig samfunn gjennom en sterk offentlig velferdsstat.

Takket være en sterk innsats fra LO og forbundene fikk vi i 2009 en regjering og et stortingsflertall som prioriterer fellesskapsløsninger framfor skattelette til de rikeste.

I 2013 står vi foran et nytt stortingsvalg og det er grunn til å minne om hvilke valg vi står ovenfor og hva slags samfunn vi fortsatt vil ha.

Vi trenger en regjering og et stortingsflertall som:
• Styrker arbeidstakernes rettigheter
• Styrker de ansatte i varehandelens vern mot natt- og helgearbeid
• Gjennomfører en kraftig satsing på utbygging av boliger
• Bekjemper sosial dumping
• Sikrer og videreutvikler enhetsskolen

Vi trenger ikke et stortingsflertall som:
• Svekker de ansattes rettigheter
• Gir skattelette til de aller rikeste
• Privatiserer og bygger ned velferdsstaten

Vi vil ha en regjering og et stortingsflertall som samarbeider med fagbevegelsen.

Erfaringene gjennom inneværende stortingsperiode viser med all tydelighet at det er en rødgrønn flertallsregjering som best vil tjene våre medlemmers interesser.

Landsmøtet i Handel og Kontor oppfordrer alle HK-medlemmer til å engasjere seg politisk og til å bruke stemmeretten.

Hei, jeg heter Sidsel. Hva kan jeg hjelpe med?