Velkomsttale ved forbundsleder Sture Arntzen

Kjære landsmøtedeltakere og gjester.

Jeg ønsker dere alle hjertelig velkommen til forbundets 33. ordinære landsmøte.

Vi står foran noen hektiske og spennende dager. Det er mange saker som skal behandles og vi skal utforme et nytt handlingsprogram for en ny periode.

De utfordringer vi står overfor, nasjonalt og internasjonalt, krever en sterk og felles innsats. I dette arbeidet er det nødvendig å snakke sammen, og trekke veksler på hverandres erfaringer. Vi er derfor glade for at vi også denne gang kan presentere en omfattende gjesteliste, med gjester både fra inn- og utland.

Fra Landsorganisasjonen møter LO-leder Roar Flåthen, nestleder Tor Arne Solbakken og 1.sekretær Trine Lise Sundnes.
Vi setter stor pris på at dere har toppet laget fra LO.

Flere forbund er representert:

Fra Fellesforbundet møter forbundssekretær Hans Christian Gabrielsen. 
Fra Norsk Arbeidsmandsforbund møter organisasjonsleder Kirsti Mandal. 
Fra Norsk Transportarbeiderforbund møter forbundssekretær Bjørn Anders Jonassen.
Fra Forbundet for Ledelse og Teknikk møter forbundsleder Jonny Simmenes. 
Fra Norsk Post- og Kommunikasjonsforbund møter nestleder Ingeborg Sætre. 
Fra Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbund møter forbundsleder Jan-Egil Pedersen. 
Fra Fagforbundet møter hovedkasserer Elin Veimo.
Fra Industri Energi møter administrasjonssjef Espen Løken. 
Fra EL&IT-forbundet møter hovedkasserer Terje Olav Olsson. 
LO Stat er også representert, og førstesekretær Kari Kjerkol møter fra LO Stat.

Forbundet er tilsluttet LO Media og de er representert ved daglig leder Tore Ryssdalsnes.

Studie- og opplysningsarbeidet er en viktig del av vår virksomhet. På dette området har vi et nært og godt samarbeid med AOF. Anne Cathrine Devik møter som AOFs representant.

Vi har også et nært og godt samarbeid med Norsk Folkehjelp. Styreleder Finn Erik Thoresen møter som Norsk Folkehjelps representant.

Vi har også et nært og godt faglig-politisk samarbeid. Fra Arbeiderpartiet møter faglig-politisk sekretær Finn Jota. Denne  gang har vi også invitert Arbeidernes Ungdomsfylking AUF, og vi setter pris på at de deltar ved sin leder, Eskil Pedersen.

Den norske regjering er også representert på gjestebenken. Statssekretær Svein Fjellheim ved Statsministerens kontor representerer regjeringen.

Fra Sosialistisk Venstreparti møter nestleder Bård Vegar Solhjell som også er miljøminister. Han deltar kun tirsdag.

Fra vår bankforbindelse møter viseadministrerende direktør, Ottar Karbøl fra Sparebank1. Ottar har over 40 års medlemskap i HK.

Det er også en glede å presentere tidligere LO-leder Yngve Hågensen som gjest. Yngve skulle ha vært på vårt jubileumsarrangement for 4 år siden, men han måtte melde forfall samme dag som arrangementet ble holdt på grunn av flåttbitt.
Yngve skal innlede på landsmøtet i morgen.

Ellers har vi også – naturligvis – våre pensjonister til stede.

Til stede er Jan Dahlgren, Erling Evjen, Yngve Halvorsen, Øyvind Haagenstad, Oddvar Irvoll, Jorun Johansen, Kjell Erik Johansen, Tore Kjeserud, Per Klausen, Brit Kvaale, Aud Trulsen og Per Arne Netland.

Vi hilser alle våre innenlandske gjester hjertelig velkommen.

Vi har også mange utenlandske gjester.

Forbundet har et bredt internasjonalt engasjement. Hovedtyngden av dette engasjementet er gjennom vår internasjonale organisasjon, UNI Global Union.
Fra UNI møter generalsekretær Philip Jennings

I tillegg til vårt europeiske og globale engasjement, har vi også et aktivt og forpliktende samarbeid med flere forbund i Norden. 

Fra forbundene i Nordisk Samarbeidskomite for HK- og Handelsforbundene møter forbundsordförande Lars-Anders Häggström og viceordförande Susanna Gideonsson fra Handelsanställdas förbund i Sverige. Nestformann i HK Danmark, Mette Kindberg og Sektorformann Jørgen Hoppe fra HK-handel i Danmark. Forbundsformann Stefan Einar Stefansson fra Landssamband Islenzkra Verzlunarmanna – LIV- på Island. Forhandlingssjef Juha Ojala fra PAM i Finland.

Fra Unionen i Sverige møter viceordförande Peter Hellberg.

Vi har også gjester fra forbund utenfor Norden.

Forbundet har gjennom mange år hatt et sterkt og omfattende engasjement i Bosnia Herzegovina. I samarbeid med flere av våre regionorganisasjoner bistår vi forbundet i Bosnia Herzegovina med å bygge en moderne, uavhengig og demokratisk fagbevegelse. Det er et møysommelig arbeid som krever tid, noe vi er innstilt på å videreføre.

Det er derfor en spesiell glede å hilse Mersiha Besirovic og Fikret Plivcic fra Commerce Trade Union of Bosnia Herzegovina velkommen.

Jeg ønsker dere alle; Hjertelig velkommen til Trøndelag og Hell – og til Handel og Kontors 33. ordinære landsmøte, og håper vi får noen gode, minnerike og lærerike dager sammen.

Hei, jeg heter Sidsel. Hva kan jeg hjelpe med?