Meklingsdatoer AAF-HK

Meklingsdato for Landsoverenskomsten mellom AAF og HK er nå fastsatt.

Meklingen starter mandag 12. november. Det er satt av to dager til meklingen, og meklingsfristen utløper kl. 24.00 den 13. november.

Hvis partene ikke kommer til enighet vil det være konflikt fra arbeidstidens begynnelse fra onsdag 14. november.

Vi kommer tilbake med mer informasjon om evt. streikeuttak.

Hei, jeg heter Sidsel. Hva kan jeg hjelpe med?