Konferanse om kjønnslikestilling i arbeidslivet

Likestilling og diskrimineringsombudet (LDO) inviterer til konferanse om kjønnslikestilling i arbeidslivet.

Tid: Tirsdag 19.mars 2013 kl. 9-13
Sted: Litteraturhuset. Sal Wergeland. Adresse: Wergelandsveien 29, Oslo

Hverdagen og arbeidsdagen til menn og kvinner er i endring. Likestillingspolitikken skal endres. Praktiske erfaringer fra arbeidsplassene viser at det er mulig få til mer likestilling, men det er stor uenighet om hvilke politiske grep som er god likestillingspolitikk
 
LDO har samlet alle de sentrale aktørene til konferanse 19.mars på Litteraturhuset. Barne-, Likestillings- og inkluderingsminister Inga Marte Thorkildsen åpner konferansen. Praktiske likestillingseerfaringer fra arbeidslivet vil bli presentert. Partene i arbeidslivet møtes i en paneldebatt. Torbjørn Røe Isaksen (H) og Annette Trettebergstuen (Ap) avslutter konferansen i politisk duell.  Likestillings og diskrimineringsombud Sunniva Ørstavik leder konferansen.

For detaljert program og påmelding, klikk her.

Vi gjør oppmerksom på at den enkelte må kontakte sitt regionkontor før påmelding mht. dekning av eventuelle reisekostnader og tapt arbeidsfortjeneste ved deltakelse.

Hei, jeg heter Sidsel. Hva kan jeg hjelpe med?