Enighet med Virke

Det er enighet i mellomoppgjøret med Virke innenfor HK-området. Med generelt tillegg, lavlønnstillegg og utjevningstillegg gis det kroner 4,65 til alle per time. I tillegg heves satsene i trinn 1 – 5 med kroner 2, til sammen 6,65.

– Dette må betraktes som et veldig godt oppgjør, sier forbundsleder sture Arntzen i en kommentar. Men det måtte også til for å fylle opp ramma.

– Vi er veldig tilfreds med at det ble et så godt tillegg til alle. Samtidig har resultatet en god lavlønns- og kvinneprofil. De lavest lønte får her ekstra uttelling. Vi vet at det er mange kvinner som ligger på disse satsene.

Det spesielle utjevningstillegget på dette tariffområdet kommer som en følge av at det har vært gitt lite med lokale tillegg (lav glidning). Man må dermed gi ekstra sentralt for å komme opp på en ramme på 3,4% for hele oppgjøret.

Oppgjøret oppsummert:

Generelt tillegg: 0,75
Lavlønnstillegg: 1,40 
Utjamningstillegg: 2,50. 
= Samlet 4,65 per time.

Minstelønnssatsene i Landsoverenskomsten med bransjeavtaler og Kontoroverenskomsten med bransjeavtaler: 
• Trinn 1 – 5 heves med kroner 6,65 per time, noe som tilsvarer kroner 1.081,- per måned.
• Trinn 6 heves med kroner 4,65 per time, noe som tilsvarer 756,- per mnd.
• Ungdomssatsene i alle avtalene heves med 349,- per måned, hvilket tilsvarer kroner 2,15- per time.

Alle tillegg gjøres gjeldende med virkning fra 1. april.

Hei, jeg heter Sidsel. Hva kan jeg hjelpe med?