Ingen boikott av Norwegian

I media 25. april hevdes det at LO truer med boikott av Norwegian. Det er ikke riktig.

LO har ikke vurdert eller truet med  boikott av Norwegian, verken generelt eller på vegne sine 900 000 medlemmer. LO arbeider for å trygge arbeidsplassene og for anstendige lønns- og arbeidsvilkår, også i luftfarten. På bakgrunn av dette vurderer vi også  seriøsiteten i de selskapene vi har kontakt med.  Hvis Norwegian utvikler selskapet etter modell av Ryanair og bidrar til å undergrave norske lønns- og arbeidsvilkår som norsk flyselskap, kan ikke LO benytte selskapet.
 
LO har en reiseavtale med Norwegian. Det er den Tor-Arne Solbakken viste til i intervju blant annet med NRK. Han uttalte  følgende: 
 
– Det er klart at det blir vanskeligere og vanskeligere for Norwegian å forsvare en posisjon som et seriøst firma som LO ønsker å ha forretningsmessig forbindelse med.  
 
-Vi forutsetter at Norwegian, som et tariffbundet selskap,  følger lov- og avtaleverk, og tar de tillitsvalgte aktivt med på vurderingen av den videre utviklingen, sier Tor-Arne Solbakken.

Hei, jeg heter Sidsel. Hva kan jeg hjelpe med?