Vil ha utsettelse

Fredag 16. august skal styret i Arcus-gruppen ta stilling til om konsernet skal skille ut distribusjonsselskapet Vectura. LO tilsluttede Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbund (NNN) og Handel og Kontor i Norge (HK) ber om utsettelse av saken.

– Det er ikke fremlagt analyser som veier fordeler og ulemper av en utskilling. Det blir for oss som å fatte beslutning i blinde, og det burde ikke seriøse selskaper gjøre, sier forbundsleder i HK, Trine Lise Sundnes.

– Det er overraskende at en så stor og seriøs bedrift som Arcus ikke følger Hovedavtalens spilleregler. Vi ber om at beslutningen utsettes inntil vi får frem alle fakta, sier leder i NNN Jan Egil Pedersen.

HK og NNN organiserer til sammen 250 av de ansatte i selskapet. Samtlige organiserte med til sammen 350 av de ca. 430 ansatte i Arcus-Gruppen i Norge står sammen om at de vil ha en utsettelse.

I dag markerer de motstand mot vedtaket før konsernstyremøtet. Markeringen vil finne sted utenfor hovedinngangen til det nye Arcus-bygget på Gjelleråsen i Brenneriveien 11, fredag 16. august fra kl 09.15 til 09.45.

– Det handler om informasjonsplikten, drøftelsesplikten, og det å følge bedriftsdemokratiske spilleregler som står i Hovedavtalen, uttaler de to forbundslederne.

Kontaktpersoner for media
For NNN:
•          forbundsleder Jan Egil Pedersen, telefon  91879613
•          Informasjonsansvarlig Bente Birkeland, telefon 90051026

For HK:
•          avdelingsleder informasjon: Ove Magnus Halkjær, telefon 90854418
•          forbundsleder Trine Lise Sundnes, telefon 90943290

Hei, jeg heter Sidsel. Hva kan jeg hjelpe med?