Endringer i minstelønnssatsene i Luftfartsoverenskomsten

21. august og 18. oktober ble det gjennomført forhandlinger mellom NHO Luftfart og Handel og Kontor om det skal gjøres endringer i minstelønnssatsene i Luftfartsoverenskomsten.

Dette gjelder den såkalte Justeringsklausulen. Satsene reguleres med 1,5%, inkludert 0,75 fra 1. april.

Nye satser fra 1. april 2013. Stillinger der formelt utdanningskrav er:
– Videregående skole eller mindre: 22.556,-
– Fagbrev eller inntil 2-årig spesial-/høyskoleutdanning: 25.520,-
– Inntil 3-årig spesial-, høyskole- eller universitet: 27.891,-

Se for øvrig vedlagte protokoll.

Hei, jeg heter Sidsel. Hva kan jeg hjelpe med?