Enighet i AAF-området

Det er enighet i mellomoppgjøret 2013 mellom AAF og HK. Alle lønnstrinn i lønnstabellen økes med kroner 10.000,- fra 1. mai 2013.

– Ved denne korsveien som er et mellomoppgjør fant forhandlingsutvalget å godta et flatt kronetillegg til alle, sier forhandlingsleder Karin Solum i en kommentar til resultatet. Vi mener dette er i tråd med den lavlønnsprofilen som LOs representantskap la til grunn ved årets oppgjør.

Forhandlingsutvalget er spesielt tilfredse med at det i tillegg er inngått en forpliktende protokoll mellom partene som fram til oppgjøret 2014 vil se nærmere på lønnsfastsettingen innenfor AAF området. Protokollen kommer som følge av at man gjennom flere år er blitt kjent med at enkelte husforeninger får andre typer oppgjør enn de som går på AAF-overenskomsten med HK.

– Dette har vært noe av hovedproblemet ved oppgjørene hvor beregninger blir gjort ulikt for grupper innenfor bevegelsen, sier Solum. HK er opptatt av at likeverdsprinsippet skal gjelde på dette området, i likhet med andre virksomheter som er bundet av tariffavtaler.

Du kan laste ned protokoll i PDF-format til høyre på siden.

Hei, jeg heter Sidsel. Hva kan jeg hjelpe med?