Justering av 15/25-årstillegget HK-AAF

Den 17. oktober ble det gjennomført forhandlinger mellom Arbeiderbevegelsens Arbeidsgiverforening (AAF) og HK i tilknytning til tarifforhandlinger vedrørende 15/25-årstillegget.

Tillegget justeres i samsvar med den prosentvise økningen av Grunnbeløpet i folketrygden.

Dette innebærer en justering av 15/25-årstillegget på 3.80% med virkning fra 1. mai 2013.

15/25-årstillegget øker dermed fra kr 10.220,- til kr 10.608,- pr. år.

Forhandlingsprotokoll er vedlagt.

Hei, jeg heter Sidsel. Hva kan jeg hjelpe med?