Hvorfor er du medlem av Handel og Kontor?

Tidligere i år sendte Handel og Kontor ut en medlemsundersøkelse der vi ønsket å avdekke hva som opptar våre medlemmer innenfor kunnskapsbaserte yrker (den så kalte K’en i HK), hvilke utfordringer de opplever i sin arbeidshverdag, og hvorfor de er medlem av Handel og Kontor.

Hei, jeg heter Sidsel. Hva kan jeg hjelpe med?