Kravoverlevering Virke og SAMFO i dag

Forhandlingene mellom HK og Virke starter mandag 7. april, men i dag overleveres kravene, både til Virke og SAMFO.

Forhandlingene mellom HK og SAMFO om Landsoverenskomsten starter den 23. april, men partene utveksler sine krav allerede i dag den 1. april. Med Virke starter forhandlingene 7. april dersom oppgjøret i frontfaget er i havn.

HK vil under tariffoppgjøret legge spesielt vekt på:
• Resultatet i frontfaget
• Pensjon
• Heving av minstelønnssatsene
• Arbeidstid
• Økning av satsene for kvelds-, natt- og helgearbeid
• Kompetanse fag- og yrkesopplæring

Det er satt av tre dager til forhandlingene med Virke, som etter planen skal avsluttes 9. april. Vi kommer tilbake med mer informasjon når det foreligger et forhandlingsresultat. Det vil også bli sendt ut en egen informasjon til tillitsvalgte innen de ulike områdene i forbindelse med forhandlingsstart.

Handel og Kontor krever en lønn å leve av, og en arbeidstid å leve med! Vi ønsker et inkluderende arbeidsliv med trygge og faste ansettelsesforhold for å sikre en god balanse mellom arbeidsliv og fritid. HKs medlemmer skal ha sin andel av verdiskapningen.

Hei, jeg heter Sidsel. Hva kan jeg hjelpe med?