Det kommer en dag etter arbeidslivet

En tariffavtale gjennom Handel og Kontor gir deg trygghet også etter arbeidslivet. Du skal nemlig ikke bare ha tid til å nyte friheten som pensjonisttilværelsen gir deg. Du skal også ha råd til det. AFP gir deg det.

Pensjon kan ofte oppleves som vanskelige saker, men når det gjelder avtalefestet pensjon (AFP) er det enkelt. Enten har du det, eller du har det ikke. Har du tariffavtale på arbeidsplassen, så er porten åpen for AFP. Har du ikke tariffavtale, så har du uansett ikke AFP. I tillegg må du selvsagt ha jobbet og samtidig hatt tariffavtale en stund for å nyte godt av ordningen.

AFP er trygghet:

  • AFP er tilleggspensjon som du mottar utover ordinær alderspensjon 
  • AFP er en livsvarig utbetaling
  • Med AFP kan du kombinere pensjonen din med lønnet arbeid uten avkortning
  • For å ha mulighet til AFP må du ha tariffavtale på arbeidsplassen din

Hvordan få en tariffavtale?
Du er sikkert ikke den eneste som ønsker å nyte godt av AFP og de andre rettighetene som er en selvfølge i arbeidslivet. Vil du ha en tariffavtale er det lurt å snakke med de andre på jobben slik at flest mulig organiserer seg. Når mange nok er medlemmer, kontakter du Handel og Kontor, så fikser vi papirarbeidet og fører forhandlinger med din arbeidsgiver, og avtalen opprettes. 

Hei, jeg heter Sidsel. Hva kan jeg hjelpe med?