Nye regler for oppfølging av sykmeldte

Fra 1. juli 2014 er regelverket endret for å gjøre sykefraværsoppfølgingen enklere og mer målrettet.

 Arbeidsplassen er den viktigste arenaen for forebygging og oppfølging av sykefravær. Både arbeidsgiver, arbeidstaker, sykmelder og NAV har roller i oppfølgingsarbeidet.

Arbeidsmiljøloven og folketrygdloven har fastsatt noen møtearenaer og tidsfrister for oppfølgingsarbeidet. Hensikten er å få innarbeidet en forpliktende oppfølgingskultur og en god dialog mellom arbeidsgiver, arbeidstaker, sykmelder og NAV.

I forbindelse med nye regler for sykefravær som blir gjeldende fra 1. juli har LO laget oppdatert brosjyremateriell utviklet i samarbeid mellom partene i arbeidslivet. Brosjyrene finner du her.

Hei, jeg heter Sidsel. Hva kan jeg hjelpe med?